Zapisy

Najważniejsze Informacje:
*  Odpłatność za pobyt dziecka jak w przedszkolach miejskich,
*  Przyjmujemy dzieci od 2,5 do 6 roku życia,
*  Zdrowe i smaczne posiłki,
*  Przedszkole czynne od 6.30 do 17.30,
*  Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i rytmiki,
*  Wykwalifikowana i kreatywna kadra,
*  Bezpłatna opieka logopedy i psychologa.

Ogłoszenie wyników rekrutacji:
Pracownik przedszkola skontaktuje się z Państwem, kiedy dziecko zostanie zakwalifikowane do przyjęcia.

Po skontaktowaniu się pracownika przedszkola( JEDNAK NIE WCZEŚNIEJ ) :
*  Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są NA TYM ETAPIE do złożenia stosownych dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z kryteriów pierwszeństwa – jeśli takowe zaznaczyli na karcie zapisu dziecka.
*  Podpisują umowę w dwóch egzemplarzach dostępną w sekretariacie przedszkola.