Kadra

Beata Rączka
Dyrektor
Anna Kłusek
Nauczyciel
Joanna Grzelak
Nauczyciel
Monika Kalska
Nauczyciel
Katarzyna Piotrowska – Staśkiewicz
Nauczyciel
Katarzyna Indycka
Nauczyciel
Karolina Marchewka
Nauczyciel
Gabriela Dzilińska
Nauczyciel
Katarzyna Wesołowska – Lider
Nauczyciel
Maria Kobierska
Nauczyciel
Magdalena Zapała
Nauczyciel
Klementyna Cichoń
Nauczyciel
Marta Czajkowska – logopeda
Specjalista
Sara Bloch – psycholog
Specjalista
Paulina Wilk – psycholog
Specjalista
Anna Kudas
Pomoc nauczyciela
Ewa Czaja
Pomoc nauczyciela
Aleksandra Pelc
Pomoc nauczyciela
Małgorzata Kulik
Pomoc nauczyciela
Paulina Stróżyńska
Pomoc nauczyciela
Klaudia Jaworska
Pomoc nauczyciela
Sylwia Kopeć
Pomoc nauczyciela
Anita Smolicha
Pomoc nauczyciela
Paulina Michalik
Pracownik administracyjny
Magdalena Kosz
Pracownik przedszkola
Agnieszka Dorociak
Pracownik przedszkola
Anna Bulska
Pracownik przedszkola
Karol Rączka
Pracownik przedszkola