Płatności

Płatności

 • Koszt pobytu dziecka w przedszkolu

Bezpłatne godziny pobytu w przedszkolu:

– dla dzieci urodzonych w roku 2020, 2019, 2018 – 5 bezpłatnych godzin od godzin przyjścia

– dla dzieci urodzonych w roku 2017 i starszych pobyt w przedszkolu jest bezpłatny

 • Koszt płatnych godzin  – 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Koszt posiłków:

Pakiety bez diety

– PAKIET I: 2 posiłków dziennie obejmujących: śniadanie, II śniadanie – od 01.09.2023r. cena 10,90 zł;

– PAKIET II: 3 posiłków dziennie obejmujących: śniadanie, II śniadanie, obiad – od 01.09.2023r. cena 18,90 zł;

– PAKIET III: 4 posiłków  dziennie  obejmujących:  śniadanie,  II  śniadanie,  obiad,  podwieczorek – od 01.09.2023r. cena 20,50 zł;

Pakiety z dietą

– PAKIET IV: 2 posiłków dziennie obejmujących: śniadanie, II śniadanie – od 01.09.2023r. cena 11,50 zł;

– PAKIET V: 3 posiłków dziennie obejmujących: śniadanie, II śniadanie, obiad – od 01.09.2022r. cena 21,50 zł;

– PAKIET VI: 4 posiłków  dziennie  obejmujących:  śniadanie,  II  śniadanie,  obiad,  podwieczorek – od 01.09.2023r. cena 23,00 zł

Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia w terminie wyznaczonym przez placówkę zaświadczenia lub wyników badań będących podstawą do stosowania diety.

 • Odpisy kosztów –Jeśli dziecka nie będzie w przedszkolu – odwołujemy posiłki poprzez aplikację KIDSVIEW.

Jeśli zgłoszą Państwo nieobecność dziecka do godziny 14:00 poprzedniego dnia roboczego – w systemie kidsview zostaną odwołane wszystkie posiłki dla dziecka i uzyskują Państwo odpis całkowity kosztów wyżywienia za dany dzień/okres nieobecności.

Jeśli zgłoszą Państwo nieobecność dziecka po godzinie 14:00 poprzedniego dnia roboczego, ale do godziny 8:00 w dniu nieobecności – system kidsview  odwołuje obiad i podwieczorek. Państwo pokrywacie koszt śniadania + II śniadania.

Jeśli Państwo zgłoszą nieobecność dziecka po godzinie 8:00 w dniu nieobecności i/lub później – system kidsview nie odwołuje zamówionych posiłków i Państwo ponoszą koszt pełnego pakietu za dany dzień nieobecności.

Nieobecności dziecka niezgłoszone wg powyższej zasady nie podlegają odpisom. W takim przypadku pokrywają Państwo cały koszt wyżywienia dziecka za dany dzień/okres nieobecności.

 

 • Godziny otwarcia sekretariatu – 8:30-16:00
 • Numer telefonu – 501 981 308
 • System płatności – naliczenia z dołu
 • Nieobecności – powyżej 30 dni kalendarzowych wymagają usprawiedliwienia. W przypadku dzieci 5-6 letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, usprawiedliwienia wymagają nieobecności przekraczające 50% zajęć w miesiącu
 • Choroby zakaźne – prosimy o zgłoszenie do sekretariatu lub do nauczyciela prowadzącego grupę
 • Płatność – do 15-go dnia danego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany na fakturze; za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczone są odsetki w ustawowej wysokości (15 zł doliczone do kolejnej faktury)
 • Rozwiązanie umowy – z miesięcznym wypowiedzeniem, za porozumieniem stron w indywidualnych przypadkach
 • Aktualizowanie danych – pisemnie