Zajęcia dodatkowe

GRAFIK ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ na rok 2022/2023 

GRAFIK ZAJĘĆ DODATKOWYCH ODPŁATNYCH WEDŁUG ZAWARTYCH UMÓW na rok 2022/2023