Familijne Budżety Obywatelskie

 

Familijne Budżety Obywatelskie to projekt, w ramach którego rodzice z dziećmi (Grupy Lokalne) mogą zrealizować inicjatywę w placówce edukacyjnej otrzymując dofinansowanie w wysokości 3 000 zł brutto. Projektem objętych jest 12 familijnych placówek w czterech Oddziałach: Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Łodzi.

Spośród pomysłów opracowanych przez grupy rodziców oraz dzieci w każdej placówce, w drodze głosowania wybrany zostanie jeden projekt. Wspólna jego realizacja pozwoli zwiększyć umiejętności współpracy danej społeczności. Łącznie do grudnia 2015 r. zrealizowanych będzie 12 oddolnych pomysłów dzieci i rodziców.

W Familijnym Budżecie Obywatelskim to nie pieniądze są najważniejsze. Realizacja każdego projektu wymaga ważnych umiejętności: diagnozowania lokalnych potrzeb, planowania i dobrej pracy zespołowej, umiejętności organizacyjnych. Te umiejętności każda z Grup Lokalnych startujących w Konkursie będzie miała okazję trenować.

Wierzymy, że Familijne Budżety Obywatelskie staną się żywą lekcją obywatelskości dla dzieci, rodziców i pracowników placówek edukacyjnych Fundacji Familijny Poznań

 

Regulamin – pobierz

Harmonogram – pobierz

Formularz Zgłoszenia Inicjatywy Familijne Budżety Obywatelskie .pdf

Formularz Zgłoszenia Inicjatywy Familijne Budżety Obywatelskie .doc

 

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgbEU_EFS_rgb