MINI RATOWNIK

Dziś Columbuski wzięły w zajęciach edukacyjnych „Mini Ratownik” – pierw­sza pomoc medyczna, pro­wa­dzo­ny­ch przez panią Beatę ze Stra­ży Miej­skiej.
Program ma na celu : utrwalić numery alarmowe do poszczególnych służb oraz co najważniejsze uczy jak zachować się w sytuacjach, gdy ktoś potrzebuje pomocy.
Dzieci w trakcie zajęć ćwiczyły na specjalnych fantomach resuscytację i poznały zasadę działania defibrylatora AED.