Rekrutacja 2017/2018

13 kwietnia 2017
logo placówki

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ PUBLICZNYCH PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ FAMILIJNY POZNAŃ WE WROCŁAWIU 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji 2017/2018. 

Kryteria i terminarz przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli i publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Fundację Familijny Poznań we Wrocławiu na rok szkolny 2017/2018 – POBIERZ  

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub punktu przedszkolnego z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów dostępne są w każdej placówce oraz na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli i punktów przedszkolnych.

Wniosek o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 2017/2018POBIERZ

Oświadczenie rodzica w roku szkolnym 2017/2018POBIERZ 

 UWAGA:
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dzieci, które będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu lub punkcie przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice w terminie od 14.04.2017 r. (piątek) do 20.04.2017r. (czwartek) do godziny 15:00 składają deklarację dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola lub punktu przedszkolnego w danym przedszkolu lub punkcie przedszkolnym. Niezłożenie deklaracji w terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu lub punkcie przedszkolnym w roku 2017/2018.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępne są w każdej placówce oraz na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli i punktów przedszkolnych.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 – POBIERZ