KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

15 lutego 2019
logo placówki

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu Columbus nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice/prawni opiekunowie składają wolę kontynuacji w terminie 07-14.03.19r do godziny 15:00.